flowmovement logo

Wie we zijn

Flowmovement brengt je een integrale visie en holistische kijk op je gezondheid en welzijn, zodat jij de balans in je leven kan vinden.

Hét startpunt in je zoektocht naar oprecht geluk

Heb jij je laatst “echt lekker in je vel” gevoeld? Was jij laatst supergemotiveerd om een opdracht of job aan te vatten? Had jij laatst het gevoel dat je straalde en de wereld aankon?
Zijn deze gevoelens bij jou niet prominent aanwezig of zelfs ver te zoeken? Dan is het Flowmovement platform er voor jou. Flowmovement helpt je balans en evenwicht te vinden in je leven. Het helpt je tot een niveau van bewustzijn te komen waarbij je in contact komt met je ware zelf, waarbij je je hoogst haalbare potentieel waarneemt en je in een flow komt om dit potentieel te realiseren. 

Een holistische kijk op gezondheid en welzijn

Flowmovement vertrekt vanuit het basisidee dat lichaam en geest onoverkomelijk met elkaar verbonden zijn, één geheel vormen en elkaar wederzijds en constant beïnvloeden. Binnen deze geest-lichaam verhouding onderscheiden we meerdere niveaus: het fysiek-energetische, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau. Deze niveau’s vormen dan ook de basis van het Flowmovement platform;  Concreet: hoofdpijn, maagdarmklachten, rugpijn kunnen samenhangen met stress, werkdruk, emotionele belasting of verlies … De oorzaak van deze fysieke klachten kan dus emotioneel van aard zijn. Een extreem voorbeeld is het niet kunnen verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. De gevolgen op fysiek niveau kunnen aanzienlijk zijn en vaak niet eens meer te herleiden naar de emotionele gebeurtenissen.

Een integrale visie en een multidisciplinaire aanpak

Dit holistische gedachtengoed, dit geheel van onderlinge verhoudingen en verbindingen, is erg mooi maar tegelijkertijd ook een beetje ingewikkeld: hebben emotionele problemen een invloed op fysieke problemen of omgekeerd? Als alles met elkaar verbonden is, is het mogelijk dat de klacht niet op zichzelf staat en de oorzaak ergens anders zit dan je aanvankelijk denkt.  Flowmovement is ervan overtuigd dat door vanuit verschillende disciplines simultaan naar een klacht te kijken, alle mogelijke oorzaken en oplossingen blootgelegd kunnen worden en herstel kunnen bevorderen.

In onderstaande tekst ontdek je hoe we dit zien

Flowmovement richt zich op drie peilers

Lichaamswerk ter ondersteuning van de gezondheid en het welzijn: volwassenen en kinderen

Lichaamswerk, is een belangrijke doeltreffende, ervaringsgerichte methode voor je gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om de balans te vinden tussen lichaam en geest. Lichaamsoefeningen staan centraal:  

Enerzijds bewust ademen, meditatie ... Oefeningen die als doel hebben je te leren luisteren naar je lichaam: attent te worden voor je diepere gevoelens en te leren hoe je er op de juiste manier mee kan omgaan. 
 

Maar anderzijds ook beweging en voeding: met personal training brengen we jou in beweging en leren we jou ook om te kiezen voor de geknipte maaltijden, tussendoortjes ...

Mindset coaching en training voor zelfontplooiing: volwassenen en kinderen

Je mindset zijn je geloofsovertuigingen, waarden en normen, het is een integraal deel van je eigen identiteit. Diepere inzichten rond je eigen identiteit worden helder bij mindset training en coaching.

Bij dit type coaching wordt er vooral gewerkt naar een groeimindset. Mensen met een groeimindset genieten van uitdagingen, omdat ze het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Een groeimindset stimuleert de passie voor leren. En fouten maken hoort erbij: je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren.

Coaching en training voor bedrijven

Flowmovement helpt medewerkers individueel en in team, op mentaal, fysiek en emotioneel vlak zodat zij hun eigen sterktes kunnen aanwenden en optimaal inzetten op de werkvloer. 

Visie van Flowmovement

De visie van flowmovement op gezondheid is dat lichaam en geest onoverkomelijk met elkaar verbonden zijn, één geheel vormen en elkaar wederzijds en constant beïnvloeden. Binnen dit geest-lichaam concept kunnen we meerdere niveaus onderscheiden te weten het fysiek-energetische, het emotionele, het mentale en het spirituele niveau.

Wat mooi en tegelijkertijd misschien ook wel heel ingewikkeld dat alles met elkaar verbonden is...
Hoe moet ik dat zien als het gaat om een klacht of een probleem dat ik heb? Is het zo dat emotionele problemen een relatie hebben met fysieke problemen of omgekeerd? Of is het zo dat, als ik een fysiek probleem heb, de oorzaak mogelijk ergens anders in mijn lichaam zit? En hoe zit dat eigenlijk met psychosomatische klachten, waarvan de oorzaak niet duidelijk is?
Als alles met elkaar verbonden is, kan het zo zijn dat de klacht niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan je aanvankelijke denkt. Het kan dan nuttig zijn om vanuit verschillende disciplines naar de klacht te kijken om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om het herstel te bevorderen.

Denk maar eens aan te veel stress, werkdruk, emotionele belasting of verlies, waardoor je allerlei klachten kan ontwikkelen zoals hoofdpijn, maagdarmklachten, rugpijn en nog veel meer. Of verslaving zoals eetverslaving, waardoor mensen overgewicht krijgen en allerlei verschijnselen krijgen, fysiek of emotioneel. De oorzaak ligt dan vaak bij het waarom van te veel eten en dat zou een emotionele oorzaak kunnen hebben. Een ander voorbeeld is het niet goed verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. De gevolgen op fysiek niveau kunnen aanzienlijk zijn en vaak niet eens meer te herleiden naar de gebeurtenissen.

Kwaliteitslabel

Het Flowmovement kwaliteitslabel staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening en zorgt voor tevreden klanten. 

De erkende flowcoaches doorlopen een opleidingstraject, hebben goede referenties en een pak ervaring. Zo garandeert het kwaliteitslabel een optimale, transparante coach ervaring.


Flowmovement verzamelt programma's, coaches en therapeuten die je ondersteunen in het vinden van balans in je leven, de bron van oprecht geluk.
Contact
Chris Verschueren
+32 (0)483 07 12 20

Pieter Van Reeth
+32 (0)497 10 61 69